Diensten

Wanneer nabestaanden contact met mij opnemen, gaan wij zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Tijdens dit gesprek (duur ca. 2 uur) gaan we op zoek naar de rode draad in het leven van de overledene. Wat maakt hem of haar zo bijzonder, wat zijn specifieke karaktertrekken?
We bespreken hoe waardevolle rituelen een plaats kunnen krijgen in de ceremonie en of er sprake is van een passend symbool. De wensen van de overledene en de nabestaanden komen aan de orde en vormen het uitgangspunt voor de afscheidsviering.

 

De dagen voorafgaand aan de afscheidsviering houden wij contact over de voortgang, dit kan telefonisch of per e-mail. U ontvangt tijdig een (eenvoudig) draaiboek waarin de verschillende onderdelen van de ceremonie vermeld worden.

 

Tijdens de afscheidsceremonie houd ik het overzicht en zorg ik ervoor dat alles verloopt zoals we vooraf hebben afgesproken.

Na een aantal weken volgt een gesprek achteraf. Ik hoor graag hoe u de afscheidsviering heeft ervaren en of er nog wensen zijn. Eventueel kan ik u doorverwijzen naar instanties, mocht daar behoefte aan zijn.

 

Speciale gelegenheid

Op verzoek kan ik bij een speciale gelegenheid een herdenkingsbijeenkomst of ceremonie organiseren. Dit kan bijvoorbeeld op de geboorte- of sterfdag zijn, tijdens het plaatsen van de  grafsteen, de asverstrooiing of het bijzetten van de urn.

 

Voorbespreking

Wilt u uw wensen en ideeën voor uw eigen afscheidsviering met mij bespreken? Ook dat kan. Als alles vooraf wordt vastgelegd, geeft dat rust voor u en uw nabestaanden.

 

Laatste verzorging

Voor een vakkundige laatste verzorging van de overledene kunt u bij mij terecht, waarbij u desgewenst kunt helpen bij het wassen en aankleden van uw dierbare.