Ritueelbegeleider uitvaart

Bij alle grote gebeurtenissen in ons leven spelen rituelen een rol. Bij een geboorte eten we beschuit met muisjes, een jarige wordt toegezongen en bij een huwelijk strooien we rijstkorrels. Een ritueel is een handeling die een unieke situatie een bepaalde sfeer of meer diepgang geeft.

 

Voor rituelen rondom een afscheidsviering zijn er geen algemene regels.
Ieder mens is uniek, heeft een eigen karakter, kwaliteiten, gewoontes en liefhebberijen.
Wat is kenmerkend voor het leven van de overleden persoon? Een grote toewijding aan het gezin, vrienden of (vrijwilligers)werk, passie voor kunst of muziek, een bijzondere hobby of verzameling?

 

Samen brengen we in kaart wie de overledene was en wat hij/zij voor zijn/haar dierbaren heeft betekend. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe we juist die persoonlijke en herkenbare aspecten naar voren laten komen tijdens de afscheidsviering. Alles is bespreekbaar, bijna alles is mogelijk.

De rol van de ritueelbegeleider bij een uitvaart

Met mijn kennis en ervaring als ritueelbegeleider bij uitvaart kan ik u bijstaan en ideeën aandragen om de afscheidsviering vorm en inhoud te geven. Tijdens de ceremonie kunnen we met woorden, beelden, muziek of handelingen stilstaan bij de unieke eigenschappen van de overledene. Dit kan ook in de vorm van een thema of met een persoonlijk symbool.

 

Mijn rol als ritueelbegeleider bij uitvaart hangt helemaal af van uw behoeften. Waar mogelijk stimuleer ik de nabestaanden om zelf een bijdrage te leveren aan de afscheidsviering. Tijdens de ceremonie kan ik mensen uitnodigen om te spreken of een handeling te verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aansteken van kaarsen door de (klein)kinderen, het bespelen van een instrument of het onthullen van een kunstwerk dat door de overledene werd gemaakt.

 

Indien gewenst kan ik namens de familie het woord voeren. Het uitreiken van een blijvend aandenken als tastbare herinnering behoort tot de mogelijkheden en wordt over het algemeen enorm gewaardeerd.

 

Voor meer suggesties over uitvaart kijk op de site van remember me